Pauze van een abonnement dat vervallen is na 1 november 2020?