Pauze van een abonnement dat vervallen is voor 1 november 2020?